Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne

Twój dłużnik nie wyraził chęci współpracy? Przedstawiona przez Ciebie propozycja ugody została odrzucona? Możliwość spłaty zobowiązania w systemie ratalnym nie spotkała się z pozytywnym odbiorem? Wysyłane wezwania do zapłaty nie doczekały się odpowiedzi? Jeśli na powyższe pytania możesz odpowiedzieć twierdząco, wszystko wskazuje na to, że czas wszcząć postępowanie egzekucyjne. Upraszczając nieco nomenklaturę prawną, można stwierdzić, że jego zadaniem jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela z majątku dłużnika – niezależnie od jego woli i w drodze przymusu. Wówczas do działania przystępuje komornik.

Gdy nie ma innego wyjścia…
Rzecz jasna, postępowanie egzekucyjne to rozwiązanie ostateczne, po które nikt nie chce specjalnie sięgać. Uruchomienie machiny wymiaru sprawiedliwości wiąże się z dodatkowym zaangażowaniem czasowym, które stronie upominającej się o swoje pieniądze na pewno nie będzie na rękę. Praktyką wśród renomowanych firm windykacyjnych jest stałe wspieranie swojego klienta, jeśli prowadzone wcześniej postępowanie przedegzekucyjne nie przyniosło pożądanych rezultatów. Specjaliści Inkaso Online Sp. z o.o. biorą udział we wszystkich czynnościach i zapewniają profesjonalną obsługę prawną, zatem z czysto teoretycznego punktu widzenia pokrzywdzony nie musi się niczego obawiać. Nie będzie zmuszony do zatrudniania zewnętrznej kancelarii prawnej.

Kto ponosi koszty?

Niejeden wierzyciel obawia się, że jeśli wejdzie ze swoim dłużnikiem na ścieżkę sądową, a następnie w sprawę zostanie zaangażowany komornik, do sumy nieodzyskanych pieniędzy będzie trzeba doliczyć honorarium funkcjonariusza publicznego. Nic podobnego. Opłaty związane z czynnościami w ramach postępowania egzekucyjnego ponosi strona z zaległościami finansowymi, ponieważ to z jej powodu nadano bieg całej procedurze. Czy istnieje szansa, że to wierzyciel będzie musiał liczyć się z wydatkami? W teorii tak, ale tylko wtedy, gdyby wniosek złożony do kancelarii komorniczej okazał się niecelowy. Jeśli ktoś korzysta z usług firmy windykacyjnej, takiej jak np. Inkaso Online Sp. z o.o., praktycznie jest to niemożliwe.

Status dłużnika a status wierzyciela

Z prawnego punktu widzenia zarówno strona zadłużona, jak i ta, która próbuje odzyskać należną sobie własność, mają takie same statusy formalne. Podobnie jak w przypadku spraw toczących się np. przed sądem cywilnym, gdzie mamy do czynienia z powodem i pozwanym. Wierzyciel rzeczywiście wszczyna postępowanie egzekucyjne, o ile zostaną spełnione ku temu przesłanki, tj.:

  • ważność tytułu egzekucyjnego,
  • klauzula wykonalności tytułu egzekucyjnego nadana przez sąd,
  • złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji.

Faktycznym wykonawcą postanowień wymiaru sprawiedliwości jest jednak komornik.

Wsparcie firmy windykacyjnej?

Zaproszenie do współpracy profesjonalnych windykatorów często pozwala uniknąć postępowania egzekucyjnego, ponieważ wszystko zostaje załatwione polubownie. Jeśli jednak postawa dłużnika na to nie pozwala i działania komornika okażą się niezbędne, klient może liczyć na stałe wsparcie specjalistów Inkaso Online Sp. z o.o., którzy biorą udział w czynnościach egzekucyjnych i są dodatkową gwarancją, że wszystko zostanie prawidłowo przeprowadzone. To szczególnie ważne m.in. dla przedsiębiorców – niemających czasu na samodzielne doglądanie sprawy, ponieważ zależy im na tym, co najważniejsze – odzyskaniu należności.

Z czego można odzyskać wierzytelność?

Kodeks postępowania cywilnego jasno określa, które części majątku dłużnika podlegają egzekucji. Są to m.in.: nieruchomości, wynagrodzenie za pracę, rachunki bankowe, przedsiębiorstwa, statki morskie, ruchomości, gospodarstwa rolne, ułamkowe części użytkowania wieczystego, inne wierzytelności oraz prawa majątkowe. Jak widać, polskie prawo daje dość szerokie możliwości.

Skontaktuj się z nami

Na wielu zadłużonych równie skutecznie działa sama wizja interwencji komornika. Dostrzegając realne ryzyko utraty własności, starają się zrobić wiele, by dojść do porozumienia z wierzycielem. Nawet jeśli wcześniej nie byli ku temu skłonni. Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia? Chcesz uniknąć batalii na sali sądowej? Pomożemy Ci odzyskać należność od niesolidnego partnera biznesowego lub osoby fizycznej. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami. Dzięki wiedzy i doświadczeniu będziemy wiedzieli jak działać, by wspólnie wypracować pożądane rezultaty.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

tel. nr + 48 452 15 00;  + 48 605 324 976

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

Scroll to Top