Windykacja polubowna

Windykacja polubowna

Z problemem nieopłaconych w terminie faktur lub innych zobowiązań finansowych boryka się wielu przedsiębiorców. Także osoby prywatne mogą mieć kłopot ze ściągnięciem należności od swoich dłużników. W takim przypadku nie zawsze konieczne jest występowanie na drogę sądową. Skutecznym (i znacznie tańszym) rozwiązaniem może okazać się windykacja polubowna.

Pojęcie to w obowiązującym prawodawstwie definiowane jest jako ogół czynności podejmowanych przez wierzyciela w celu nakłonienia zadłużonej osoby lub podmiotu gospodarczego do spłaty należności bez wszczynania postępowania sądowego. Innymi słowy, są to różnego rodzaju próby zdyscyplinowania kontrahenta zalegającego z płatnościami. Już na tym etapie warto sięgnąć po pomoc profesjonalnej firmy zajmującej się windykacją należności, takiej jak Inkaso On-line. Jeśli zator płatniczy wynika ze złej woli dłużnika, zachodzi duże prawdopodobieństwo, że ciążące na nim zobowiązania finansowe zostaną uregulowane w możliwie jak najkrótszym terminie.

Windykacja polubowna - narzędzia

Wbrew powszechnemu przekonaniu windykacja nie zawsze polega na bezwzględnym egzekwowaniu długu. Kiedy klient spóźnia się z zapłatą, w pierwszej kolejności należy sięgnąć po polubowne metody rozwiązania problemu. W zakresie tak rozumianych działań windykacyjnych mieści się na przykład przesyłanie klientom wezwań do zapłaty oraz tzw. monitów, czyli informacji o powstałych zaległościach i konieczności ich niezwłocznego uregulowania. Można w tym celu wykorzystać zarówno tradycyjną drogę pocztową, jak i maile, SMS-y oraz rozmowy telefoniczne. Jeśli zachodzi taka potrzeba, warto też pomyśleć o ustaleniu wysokości rat oraz wyznaczeniu terminów ich płatności. A wszystko po to, aby odzyskać przynajmniej część należności, nie nadwerężając przy tym dobrych relacji z klientem.

Jeśli podjęte środki polubownego rozwiązania sprawy okażą się zawodne, warto złożyć dłużnikowi osobistą wizytę w siedzibie jego firmy. Można także powiadomić go, że w przypadku dalszego uchylania się od zapłaty należnych pieniędzy, jego dane zostaną opublikowane w bazach biur informacji gospodarczej (np. w Krajowym Rejestrze Długów albo w Rejestrze Dłużników ERIF lub na specjalnej giełdzie niespłaconych zobowiązań finansowych). Wszystkie wymienione powyżej działania ukierunkowane są na uświadomienie kontrahentowi, że polubowna windykacja należności leży także w jego najlepiej pojętym interesie. Pomyślne rozwiązanie sprawy za porozumieniem stron nie nadweręży znacząco budżetu dłużnika. Co więcej, wpłynie także pozytywnie na jego wizerunek na rynku gospodarczym.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

tel. nr + 48 452 15 00;  + 48 605 324 976

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

Windykacja polubowna – rola firmy windykacyjnej

W obowiązującym prawie wskazuje się, że windykacja polubowna to proces, który zaczyna się w momencie powstania zadłużenia. To, jak się ostatecznie zakończy cała sprawa, zależy od postawy wierzyciela oraz kontrahenta zalegającego z płatnościami. Temu pierwszemu przysługuje prawo do wstąpienia na drogę postępowania sądowego. Taki krok powinien być jednak ostatecznością. W większości przypadków istnieje realna możliwość zawarcia porozumienia z dłużnikiem, na mocy którego zobowiąże się on do zapłaty pieniędzy dostawcy towarów lub usług. Jako firma windykacyjna z długoletnim doświadczeniem oferujemy zgłaszającym się do nas osobom profesjonalną pomoc w negocjacjach z dłużnikiem. Udzielamy wierzycielom kompleksowego wsparcia w mediacjach z kontrahentami, dążąc do efektywnego przeprowadzenia windykacji polubownej. W niektórych przypadkach najlepszym rozwiązaniem okazuje się przekazanie nam całego procesu odzyskania należności. W takiej sytuacji obie zaangażowane w konflikt strony mogą nadal współpracować ze sobą na dotychczasowych zasadach, a odpowiedzialność za wyegzekwowanie długu przejmują nasi windykatorzy. To sprzyja zmniejszeniu strat powstałych z tytułu nieściągalnych należności oraz zoptymalizowaniu procesu ich odzyskiwania. Windykacja polubowna pozytywnie wpływa także na relacje sprzedawców produktów i usług z osobami zainteresowanymi ich nabyciem. Zachowanie płynności finansowej pozwala bowiem na utrzymanie cen towarów na dotychczasowym poziomie. W ten sposób można nie tylko zapobiec utracie klientów, ale także zadbać o nawiązanie nowych kontaktów biznesowych.

Windykacja polubowna – najlepsze rozwiązanie

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, analizując wszystkie towarzyszące jej okoliczności. Dzięki temu możemy zaproponować klientom najlepsze rozwiązania ich problemów ze ściągalnością długów. Profesjonalnie przeprowadzona windykacja polubowna oznacza oszczędność czasu i pieniędzy. Zasoby te przedsiębiorcy mogą przeznaczyć później na rozwój swojej podstawowej działalności. Warto pamiętać o tym, że profesjonalna firma windykacyjna towarzyszy klientom na każdym etapie starania się o odzyskanie należności od dłużnika. Specjalnie z myślą o osobach korzystających z naszych usług stworzyliśmy system całodobowego monitorowania spraw przekazanych do windykacji polubownej. Pośredniczymy w rozwiązywaniu sporów pomiędzy stronami oraz uczestniczymy w ustalaniu harmonogramu spłat. W razie potrzeby podejmujemy się także realizacji procedur ukierunkowanych na wszczęcie postępowania sądowego.

Scroll to Top