Windykacja należności

Windykacja przedsądowa

Borykasz się z problemem w postaci dłużnika? Nie wywiązał się ze swoich zobowiązań mimo znacznego upływu terminu płatności faktury bądź zwrotu pożyczonych środków? W pierwszej kolejności spróbuj rozwiązać sprawę polubownie. Windykacja przedsądowa to często skuteczna droga, bez konieczności angażowania w sprawę organów wymiaru sprawiedliwości. Od czego zacząć? Czy warto zaprosić do współpracy zewnętrzną firmę? Co możesz dzięki temu zyskać? Przekonaj się sam.
Procedura windykacji przedsądowej krok po kroku
Poniżej przedstawiamy wszystkie etapy i możliwości windykacji przedsądowej.

Zadzwoń

Poszkodowani sprzedawcy i dostawcy towarów lub usług mogą dochodzić swoich praw do uiszczenia należności również na drodze sądowej. Jednym ze sposobów jest złożenie pozwu do organu wymiaru sprawiedliwości zlokalizowanego na obszarze, w którym mieszka pozwany – zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego (k.p.c.). Nie będzie to wygodna opcja dla poszkodowanego, jeśli prowadzi on działalność w innej części kraju. Jednak istnieje dobre rozwiązanie tego problemu. Artykuł 34 k.p.c. określa, że powództwo z tytułu niewywiązania się z umowy można również złożyć do sądu działającego na obszarze, w którym została ona wykonana. Ta alternatywa będzie odpowiednia dla przedsiębiorców mających siedzibę w miejscu realizacji umowy.

Napisz

Dłużnik nie wywiązał się z danego słowa? Wyślij wiadomość mailową, w której powołasz się na wcześniejszą rozmowę telefoniczną. Przypomnij grzecznie, a jednocześnie stanowczo, że termin płatności upłynął i czekasz na kontakt w tej sprawie. Zaznacz też, że prosisz o uregulowanie należności do konkretnego dnia. Podaj precyzyjną datę.

Przygotuj wezwanie

Twoja wiadomość mailowa nie doczekała się odpowiedzi? Przygotuj pierwsze wezwanie do zapłaty. Zatelefonuj do dłużnika raz jeszcze – w dniu, gdy będziesz chciał wręczyć mu sporządzone wcześniej wezwanie. Ponowna rozmowa, zapewnienie z Twojej strony o woli współpracy, wyznaczenie nieprzekraczalnego terminu zapłaty oraz widmo otrzymania oficjalnego pisma ponaglającego mogą zadziałać. Tym samym windykacja przedsądowa się zakończy.

Wyślij ponaglenie

Stan Twojego konta nie zwiększył się o wymaganą wierzytelność? Wyślij wezwanie do zapłaty. Termin został przekroczony? Twoje dotychczasowe działania zostały zignorowane? To może być dobry moment, aby zaprosić do współpracy firmę zewnętrzną, taką jak np. Inkaso Online Sp. z o.o., która ma doświadczenie w pracy z dłużnikami. Pomoże Ci ona w dalszych działaniach. Dzięki temu zaoszczędzisz sporo czasu, jak i nerwów. Rozmowa przeprowadzona przez naszego specjalistę będzie dla dłużnika dowodem na to, że nie zamierzasz rezygnować z odzyskania swoich pieniędzy.

Drugie wezwanie do zapłaty

Kolejny krok to wysłanie drugiego wezwania do zapłaty, w którym zostanie szczegółowo określona nie tylko data uiszczenia płatności, ale też sankcje na wypadek, gdyby zadłużony nie zareagował. Co ważne, jeśli wspomniane pismo dotyczy osób fizycznych (wspólnicy tworzący spółkę cywilną, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą), warto przesłać je również na adresy domowe. Tego typu działania nadal mieszczą się w ramach windykacji przedsądowej.

Próba kontaktu

Ponowny kontakt telefoniczny powinien opierać się na wskazaniu stronie zadłużonej korzyści wynikających z uregulowania wierzytelności. Można np. zapewnić, że odstąpi się od naliczania odsetek z tytułu zwłoki. Warto też podkreślić, że lepiej byłoby uniknąć wstępowania na drogę sądową.

Pracownicy firmy zewnętrznej mogą zażądać od dłużnika swojego klienta pisemnego potwierdzenia w postaci tzw. uznania długu. Wierzyciel może to też zrobić samodzielnie. Windykacja przedsądowa często kończy się znacznie wcześniej, choć jeśli strona zadłużona ma spore kłopoty finansowe, kolejne kroki mogą okazać się niezbędne.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Kontakt staje się coraz trudniejszy? Nie widać żadnych oznak dobrej woli po stronie dłużnika? Czas na przedsądowe wezwanie do zapłaty. Należy w nim wskazać koszty postępowania, jak również nieprzekraczalny termin zapłaty.

Przed ostatecznym skierowaniem sprawy na wokandę, warto zdecydować się na ostatni kontakt telefoniczny. Dobrze będzie przekazać, że deklaruje się chęć polubownego rozstrzygnięcia, o ile dłużnik przedstawi pełne zabezpieczenie danej wierzytelności lub zacznie spłacać swoje zobowiązanie. Taką inicjatywę podejmą również pracownicy firmy windykacyjnej, którzy w międzyczasie mogą składać stronie zadłużonej osobiste wizyty w miejscu pracy lub zamieszkania.

Powództwo

Brak reakcji jest dostateczną przesłanką, aby wnieść powództwo we właściwym sądzie – rejonowym lub okręgowym, w zależności od wartości sporu. Możliwości w ramach windykacji przedsądowej zaczynają się powoli wyczerpywać. Przez cały czas można jednak liczyć na wsparcie (także prawne) zatrudnionych wcześniej specjalistów od odzyskiwania długów.

Po wręczeniu stronie przeciwnej kopii pozwu warto zaznaczyć, że jeśli wierzytelność zostanie uregulowana, powództwo może jeszcze zostać wycofane.

Postępowanie sądowe

Gdy postępowanie przed sądem już się toczy, firmy windykacyjne jak Inkaso Online Sp. z o.o. nie odstępują od aktywnych działań – wykorzystują wszelkie przewidziane prawem środki i metody, aby ustalić realną wielkość majątku pozwanego.

Skład orzekający wydał tytuł wykonawczy? Możesz jeszcze wystosować w kierunku dłużnika tzw. przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty. Jeśli uświadomisz mu, że wszczęcie egzekucji zwiększy aż o 15% sumaryczne koszty obsługi zadłużenia, być może natychmiast odzyskasz swoje pieniądze.

Krok ostatni to sporządzenie i skierowanie do komornika wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Zaufaj profesjonalistom

Powyższy schemat postępowania wydaje się zawiły? Niekoniecznie. Samodzielne przebrnięcie przez wszystkie punkty będzie czasochłonne – zdecydowanie. Jeśli chcesz poświęcić swoją energię na sprawy ważniejsze, jak choćby dalszy rozwój swojego przedsiębiorstwa, zleć kompleksową obsługę firmie z doświadczeniem. Wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie, a wykwalifikowany doradca przedstawi szczegółowe warunki współpracy – nie tylko w zakresie windykacji przedsądowej. Zacznij działać, dołącz do grona zadowolonych klientów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

Scroll to Top