Windykacja firm (należności B2B)

Windykacja firm (należności B2B)

Obecnie wiele firm boryka się z problemem ściągalności zobowiązań finansowych od kontrahentów. To właśnie z myślą o takich podmiotach gospodarczych świadczymy usługi z zakresu windykacji należności B2B. Oferujemy kompleksową obsługę zarządzania wierzytelnościami. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystające z naszej pomocy przedsiębiorstwa odzyskały swoje pieniądze tak szybko, jak to jest tylko możliwe w danej sytuacji.

Zatrudniamy najwyższej klasy specjalistów zajmujących się realizacją usług finansowych. Dysponują oni rozległą wiedzą na temat procedur wykorzystywanych w trakcie prowadzenia postępowania windykacyjnego. Prawnicy podejmują się negocjacji między stronami, dążąc do wyegzekwowania należności B2B od dłużników na drodze polubownej.

W swojej działalności nasza firma wykorzystuje różne źródła informacji o podmiotach gospodarczych, na których ciążą niespłacone zobowiązania finansowe. Nie ma znaczenia, skąd pochodzi kontrahent, wobec którego nasz klient wysuwa roszczenia pieniężne. Mamy dostęp do różnych baz dłużników – zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Realizując usługi windykacyjne dla firm, sięgamy po zgromadzone tam informacje. A wszystko po to, aby klient mógł jak najszybciej odzyskać należności wynikające z obrotu handlowego B2B.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

tel. nr + 48 452 15 00;  + 48 605 324 976

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

Etapy windykacji

Zwykle windykacja gospodarcza to proces, który przebiega wedle kilku chronologicznie następujących po sobie etapach. Zanim dojdzie do podpisania umowy z windykatorem, z reguły najpierw przeprowadza się analizę faktycznej sytuacji finansowej dłużnika. Działanie to podejmuje się w celu oceny realnych szans na wyegzekwowanie całości lub choćby części należności powstałych na skutek nieopłaconych transakcji handlowych B2B. Jako firma realizująca od wielu lat usługi windykacyjne na rzecz różnych podmiotów gospodarczych po zapoznaniu się ze sprawą jesteśmy w stanie zaproponować klientowi najlepsze rozwiązanie jego problemu ze ściągalnością długów od niewypłacalnych kontrahentów.

Po przyjęciu ogólnej strategii działania w danym przypadku dochodzi do podpisania umowy. Jej stronami są wierzyciel oczekujący na odzyskanie należności od kontrahenta oraz windykatorzy zajmujący się ściąganiem długów. W tym czasie windykacja gospodarcza wkracza w swój kolejny etap. Jest nim dążenie do polubownego rozwiązania sprawy. Jako przedsiębiorstwo świadczące usługi windykacyjne dla firm podejmujemy się różnych działań ukierunkowanych na nakłonienie zadłużonego podmiotu do dobrowolnej spłaty ciążących na nim zobowiązań finansowych. W tej fazie zwykle proponujemy dłużnikowi korzystne z jego punktu widzenia rozwiązania problemu, takie jak rozłożenie zobowiązania na raty albo możliwość zrekompensowania wierzycielowi strat finansowych poprzez bezpłatne świadczenie na jego rzecz określonych usług. Jeśli zaległości pieniężne kontrahenta wynikają z jego nierzetelności oraz złej woli, a nie z trudnej sytuacji materialnej, w takim przypadku skutecznym rozwiązaniem zwykle okazuje się upublicznienie długu na skutek wpisania danych osobowych określonego podmiotu do rejestru prowadzonego przez jedno z biur informacji gospodarczej. To, jaki sposób postępowania zostanie wybrany w danym przypadku, zależy od klienta, a także od indywidualnej postawy dłużnika i jego faktycznej gotowości do polubownego rozstrzygnięcia sprawy.

Może zdarzyć się, że wszelkie próby porozumienia się z kontrahentem w dziedzinie dobrowolnej spłaty należności B2B nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. W tej sytuacji najlepszym wyjściem okazuje się zwykle windykacja sądowa. Zdajemy sobie sprawę z tego, że prowadzona przez klienta działalność gospodarcza jest czasochłonna i wymaga pełnego zaangażowania. Dlatego też na tym etapie oferujemy kompleksową pomoc. Jako profesjonalna firma windykacyjna bierzemy na siebie odpowiedzialność za przygotowanie wszystkich niezbędnych w procesie sądowym dokumentów. Podejmujemy się także reprezentowania interesów wierzycieli w trakcie rozprawy. Po uzyskaniu wyroku lub nakazu zapłaty możliwe staje się przeprowadzenie najpierw postępowania zabezpieczającego, a później egzekucji komorniczej, stanowiącej finalny etap windykacji. Świadcząc kompleksowe usługi dla firm, bierzemy na siebie odpowiedzialność za sprawowanie kontroli nad przebiegiem czynności egzekucyjnych. Dzięki temu wierzyciel nie musi osobiście uczestniczyć w całym procesie, co mogłoby być dla niego trudne np. w przypadku, gdy zajęta przez komornika nieruchomość znajduje się setki kilometrów od miejsca jego zamieszkania.

Rodzaje windykacji

Typowa windykacja gospodarcza, w wyniku której odzyskuje się należność B2B, może przebiegać w różny sposób. Można tutaj wyodrębnić egzekucję powierniczą i powierniczą z zaliczką, a także dochodzenie zwrotu na zlecenie wraz z jego polubowną odmianą.
  
W pierwszym z wymienionych przypadków dochodzi do przekazania przez wierzyciela jego praw finansowych na podmiot realizujący usługi windykacyjne dla firm. W niektórych sytuacjach klient otrzymuje z tego tytułu zaliczkę, dzięki której nie musi czekać na odzyskanie należności B2B od kontrahenta.

Natomiast zlecenie windykacji polega na przekazaniu windykatorowi przez wierzyciela pełnomocnictwa do działania w jego imieniu. Polubowne rozwiązanie sprawy w tym przypadku okazuje się najtańszą i najkorzystniejszą opcją dla wszystkich zaangażowanych w postępowanie windykacyjne stron. Staje się ono możliwe dzięki negocjacjom podejmowanym przez profesjonalnych prawników zatrudnianych przez naszą firmę.

Scroll to Top